PuntosMediaValorRacha
Parejo
447,3328,0126,011.300.000
66614-
Canales
447,3196,3258,310.960.000
76124-
Coutinho
266,5157,5115,512.890.000
7982-